Wybrany Produkt
** 1 mechanizm & 2 siłowniki należy zamówić w celu skompletowania **
Anta
Waga drzwiczek
gr
lb
Materiał drzwiczek
Material
Inny materiał Ciężar właściwy
kg/m3
lb/inc
Długość drzwiczek
mm
inç
Wysokość drzwiczek
mm
inç
Grubość drzwiczek
mm
inç
Uchwyt
gr
lb
Kolor
Obraz Produktu